Siri Ses Kontrollü Priz – Homebridge

homebridge

Homebridge ile priz kontrolü

Dipnot: Bunu yapmak için, iPhone’un Bluetooth özelliği etkin olmalı ve her iki cihazın da aynı WiFi ağında olması gerekir.

cmdswitch2 kurulumu

sudo npm install -g homebridge-cmdswitch2

homebridge-cmd_light_control

sudo npm install -g homebridge-cmd_light_control

Şimdi homebridge yapılandırma dosyasını ayarlamamız ve mevcut cihazlarınızı buna eklememiz gerekiyor.

{
"bridge": {
  "name": "HasanUNAL - SmartHome",
  "username": "- - -",
  "port": - - -,
  "pin": "- - -"
},

Altına ekleyin:

  "accessories": [{ 
    "accessory": "CMD",
      "service": "Light",
    "brightnessHandling": "no",
      "name": "Lamba",
      "on_cmd": "/home/pi/lamba_ac.py",
      "off_cmd": "/home/pi/lamba_kapat.py",
    "get_status_cmd": "/home/pi/lamba_durum.py"
  }],
  "platforms": [{
    "platform": "cmdSwitch2",
    "switches": [{
      "name" : "TV Priz",
      "on_cmd": "/home/pi/priz_ac.py",
      "off_cmd": "/home/pi/priz_kapat.py",
      "state_cmd": "/home/pi/priz_durum.py"
      "manufacturer": "serial (gereksiz, boş bırakılabilir)",
      "model": "serial (gereksiz, boş bırakılabilir)",
      "serial": "serial (gereksiz, boş bırakılabilir)"
    }]
  }]

Lamba kontrolü (python dosyası)

220W ile çalıştığınızı unutmayın, elektrik bilginiz yoksa bu işe hiç kalkışmamanızı tavsiye ederim.

priz_ac.py dosyasını oluşturalım:

Not: Burada GPIO pinlerini kullanıyoruz, tetik veriyoruz. 

  #!/usr/bin/env python
  import RPi.GPIO as GPIO
  gpio_pin_number=20
  GPIO.setmode(GPIO.BCM) # BCM pin numarasi
  GPIO.setwarnings(False)
  GPIO.setup(gpio_pin_number, GPIO.OUT) 
  GPIO.output(gpio_pin_number, GPIO.HIGH) 

priz_kapat.py dosyasını oluşturalım:

  #!/usr/bin/env python
  import RPi.GPIO as GPIO
  gpio_pin_number=20
  GPIO.setmode(GPIO.BCM) # BCM pin numarasi
  GPIO.setwarnings(False)
  GPIO.setup(gpio_pin_number, GPIO.OUT) 
  GPIO.output(gpio_pin_number, GPIO.LOW)

priz_durum.py dosyasını oluşturalım: ```python #!/usr/bin/env python # -- coding: utf-8 -- import subprocess from subprocess import Popen, PIPE

pin_number=20
proc = Popen(
  "echo %s > /sys/class/gpio/export" % pin_number,
  shell=True,
  stdout=PIPE, stderr=PIPE
)
 
proc.wait() 
proc = Popen(
  "cat /sys/class/gpio/gpio%s/value" % pin_number,
  shell=True,
  stdout=PIPE, stderr=PIPE
)
proc.wait()
res = proc.communicate() # get tuple('stdout', 'stderr')
count = res[0].replace("\n","")
count = int(count)
 
if count == 0:
    id=0
else:
    print('1').replace("\n","") ```

Burada da tetikten sonraki durumunu görmemizi sağlıyoruz. Prizin son durumunu.

Bir lamba için, kodlar tamamen benzerdir, sadece lamba rölesinin sinyal kablosunu bağladığınız pimi değiştirin. Tüm komut dosyalarını çalıştırılabilir hale getiririz, gerekirse, komut dosyalarının doğru şekilde çalıştırılması için Python kitaplıklarını koyarız.

Yeniden başlatmak için

service homebridge restart

İPhone’a giriyoruz, uygulama evinde – 2 yeni cihaz görünmeli. Harika! Röleler kontrollü bir priz (anahtar) ve bir lambanız var artık.

Sesli komut ile açmak için #

Hey siri, TV Priz aç! Hey siri, lambaları yak!