Homebridge güncelleme

homebridge

Güncelleme ve yükseltme yapma:

sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade

Sürüm aşağıda gösterildiği (veya üstü) gibi olmalıdır:

$ g++-4.9 -v
...
gcc version 4.9.2 (Raspbian 4.9.2-10)

Başka bir dağıtım veya derleyici sürümünüz varsa, güncellemeniz gerekir:

$ sudo apt-get install g++

#NodeJS’yi yükleyin

homebridge’in Nodejs sürüm 5.10 ile çalışmaya başladığını göz önünde bulundurursak nodeJS zaten kurulu geliyor ama gene de güncellemekte fayda var.

curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash -
sudo apt-get install -y nodejs

Sürümü kontrol et

nodejs -v

v6.9.5 veya üstü gözükmesi gerekiyor.

Sıfırdan Homebridge’i yükleyin #

Bununla ilgili kaynağı orjinal adresinden bulabilirsiniz. HomeBridge