Sümeyye Oğultekin v2.0 – Web design

sumeyyeogultekin.com
INTERFACE DESIGN #

Hasan ÜNAL

FRONT-END DEVELOPER #

Hasan ÜNAL

BACK-END DEVELOPER #

Fırat EŞKİ

COMPANY #

Sümeyye OĞULTEKİN

ADDITIONAL INFO #

Server yönetimi